Bil flikt het hem weer!

Tureluur

De oudste nog in leven zijnde Tureluur van Nederland heeft op 19-jarige leeftijd toch nog 4 kuikens uit het ei zien kruipen. De trotse, inmiddels wat grijze vader, loopt sinds 18 juni met partner C06 en de kuikens op zijn favoriete stek, rond de ijsbaan van Westerland.

Tureluur &apo;Bil&apo; is vernoemd naar zijn ringer Cees Bil, die op 10 juni 1989 de vogel als kuiken ringde aan de Venneweg in de Stroeërkoog op Wieringen tijdens weidevogelonderzoek. Dit jaar arriveerde hij al op 15 maart als eerste terug uit Afrika en was één van de eerste vogels die met broeden startte op 26 april. Tureluurs broeden drieëneenhalve week. Op 14 mei, vier dagen voor de verwachtte uitkomstdatum, bleken de eieren in het nest opgevreten, vermoedelijk door kauwtjes. Er was weinig tijd voor een rouwperiode. Diezelfde dag zag ik C68(de code op de kleurring die hij om zijn poot heeft) al weer avances maken naar vrouw C06 in hun favoriete plasje op de ijsbaan. Twee dagen later werd een paringspoging ondernomen, maar echtgenote C06 sinds 2005, had nog geen zin...

Op 31 mei zag ik de ouwe naar een vermoedelijke nieuwe nestplek vliegen, wat 75 meter van de 1e broedpoging lag. Dat zette veehouder Jan Mulder voor een dilemma, want normaal gesproken wordt dit perceel altijd beweidt door zijn koeien. Maar met veel respect voor 'de ouwe' is dat uitgesteld en had het echtbaar 'Bil' een perceel van 2 hectare tot hun beschikking om de rust zoveel mogelijk te waarborgen. Nu de uitkomstdatum van de kuikens bekend is, 18 juni, blijkt dat teruggerekend op 22 mei de eileg reeds gestart moet zijn van het 2e legsel. Dit betekent dat binnen tien dagen een nieuwe broedpoging startte, met deze 4 pulletjes als resultaat. Veel tijd op het nestBil flikt het hem weer!

Tureluur

Al met al hebben ouwe Bil(C68) en partner(C06) dit seizoen gezamenlijk zo'n 6,5 week zitten broeden. Dat kan alleen maar als je over een uitermate goede conditie en voldoende reserves beschik. Vroeg arriveren is dus belangrijk en een goede foerageerstek in de directe nabijheid van broedplaats. Ouwe 'Bil' heeft dan ook het allerbeste stekkie op de ijsbaan, die tot 15 mei in het kader van agrarisch natuurbeheer door veehouder Jan Mulder plas-dras wordt gezet. In deze del op de ijsbaan blijft het langst water staan en zitten in de omgeving de meeste insecten. Dit voedselterritorium wordt dan ook fel verdedigd ten opzichte van andere tureluurs. Andere paartjes in de omgeving zitten wat meer aan de rand van de plas. Blijkbaar heeft het echtpaar 'Bil' daardoor een uitermate goede conditie, want anders kun je je geen 2e legsel veroorloven.  

'Old and wise' is dus de juiste typering voor deze ware KRASSE KNAR! TureluurFilmV3

De oudste Nederlandse Tureluur ooit is 21 jaar geworden, dus 'Bil' heeft nog 2 jaar te gaan om een record te breken.

Groeten, Wim Tijsen