Persbericht: 25 jaar weidevogelbescherming en 20 jaar tureluuronderzoek op Wieringen

TureluurFeest

Deze week is het 25 jaar geleden dat veehouder Jan Mulder en weidevogelbeschermer Wim Tijsen hun samenwerking begonnen in de weidevogelbescherming. Daarnaast startte Wim Tijsen 20 jaar terug zijn onderzoek aan tureluurs, waarbij het bedrijf van de familie Mulder in de Normerpolder centraal staat. Sinds die tijd is er enorm veel bekend geworden over deze wat geheimzinnige weidevogel, die zich in tegenstelling tot de meeste vogels in het boerenland,nog goed weet te handhaven in het agrarische landschap. De Normerpolder is door het uitgekiende beheer van Jan Mulder één van de weinige plaatsen in Noord-Holland waar weidevogels vooruit zijn gegaan. Sinds kort is een groot deel van het gebied ook officieel natuurgebied, en maakt het onderdeel uit van het Nationale Natuur Netwerk(NNN), voorheen de Ecologische hoofdstructuur, met als beheerder de familie Mulder.

Centraal in het gebied ligt de ‘natuurijsbaan’ van Westerland, die in het voorjaar plas-dras staat om de weidevogels aan te trekken en als kraamkamer fungeert voor heel veel jonge kieviten, tureluurs, grutto’s, scholeksters en sinds kort ook kluten. Het beheer in de polder is een mooi voorbeeld van hoe agrariërs en weidevogels prima samen kunnen gaan door de juiste maatregelen te treffen en vooral niet te vroeg te maaien, zodat de kuikens genoeg tijd hebben om vliegvlug te worden.Zo is er in de loop der jaren een heel stabiele populatie van zo’n 80 á 100 paar weidevogels van allerlei pluimage ontstaan in het gebied.

Tureluuronderzoek
Sinds 1995 heeft tureluuronderzoeker Wim Tijsen zo’n 1750 tureluurs geringd om aan de weet te komen hoe de overleving is, waar ze overwinteren en of ze plaatstrouw zijn aan hun geboortegrond. Het blijkt dat deze vogels jaarlijks terug keren naar soms dezelfde graspol waar ze het jaar ervoor zaten te broeden, waarbij ze dikwijls ook dezelfde buren hebben. Uit het onderzoek, wat voor het Ned. Instituut voor Ecologie(NIOO), oftewel Vogeltrekstation wordt uitgevoerd, blijkt dat gemiddeld 80% van de volwassen vogels elk jaar weer terug naar Wieringen terug keert. Ook de kuikens doen dat,ze komen binnen een straal van 1 á 2 km van hun geboortegrond weer terug om daar later zelf weer broedvogel te worden. Ze kunnen oud worden als ze eenmaal volwassen zijn, tot 20 jaar zelfs. De partners zijn in principe trouw aan elkaar, maar 10% van de tureluurs doet aan echtscheiding. En als ze vreemd gaan, is dat bijna altijd met de buurvrouw of buurman! Waarbij ook sex met je ex’ niet uitgesloten is, zo blijkt uit de resultaten van onderzoek met transponders in samenwerking met het Max Planck instituut. Maar des te meer ervaring je als partners met elkaar hebt, des beter de broedresultaten zijn, ervaring telt dus!



TureluurFeest